Wednesday, June 12, 2013

Anak adalah Amanah

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS: Alfurqon 74)


Anak. Anak adalah anugerah terindah, anak adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Setiap dari kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Sebagai orang tua kita wajib mensyukuri kehadiran mereka dengan cara merawatnya, memeliharanya dan mendidiknya dengan benar, menuntun mereka menuju Surga. 

Allah Azza wa Jalla mengeluarkan anak pertama kali sebagai bayi yang lemah, yang tidak mampu berbuat apa-apa, yang lucu, yang lembut, yang telah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah dengan sebagus-bagus bentuk, namun kenapa banyak yang menyia-nyiakannya?
Astaghfirullah...

Allah Azza wa Jalla menciptakan dan memelihara mahluk-mahlukNya, memberikan penjagaan kepada setiap yang bernyawa, namun kenapa manusia dewasa ada orang tua  yang malah menyia-nyiakan mahluk yang Allah Azza wa Jalla sudah titipkan ini? Astaghfirullah ...

Ya Allah, wahai Dzat yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berlindung kepadaMu dari kejahatan nafsu kami, dari keburukan amalan dan hati kami, jadikanlah kami sebagai orang tua yang amanah, yang dapat merawat, membesarkan, mendidik anak kami yang sesuai dengan tuntunanMu. Wahai Dzat yang Maha Pelindung, lindungilah bayi-bayi dan anak-anak diseluruh dunia ini, curahkanlah Kasih Sayang dan PerlindunganMu melalui orang tua dan keluarga mereka, jadikanlah mereka tumbuh berkembang dengan baik, yang kelak mendapatkan hidayah dan taufik serta takdir yang baik. Jadikanlah mereka selalu ada dalam keselamatan, kesehatan dan peliharalah jiwa-jiwa mereka ya Allah, sebagaimana Engkau memelihara jiwa-jiwa orang yang sholeh. Sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Memelihara dan Melindungi. Aamiin..


*This writing is a tribute to beautiful lovely newborn baby boy lodged in the sewage pipe in Jinhua, Zhejiang province, China, May 28, 2013. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melindungi bayi tersebut, Aamiin..
 
No comments:

Post a Comment